• facebook
  • instagram

Uprava škole i administracija

Gorčilo Potpara – Direktor ustanove

Tatjana Jovanović – Sekretar ustanove

Nevenka Dragošan – Šef računovodstva